top of page

Foreldrekurs

Kurset gir deg en verktøykasse med ulike teknikker for å:


- Håndtere barnet når barnet oppfører seg utfordrende.
- Takle egen frustrasjon i forhold til barnet.
- Lære barnet til å regulere egne følelser
- Observere, tolke, møte barnet, og behovene barnet har.
- Gi deg som forelder en guide så du kan ligge i forkant, og se de ulike behovene til barnet.

Kurset er utformet slik at det passer for foreldre med barn i barneskolealder. Verktøyene og det du lærer på kurset vil kunne brukes i mange år fremover, også i ungdomsårene.

Foreldrekurs er for foreldre, kommende foreldre og andre omsorgspersoner. Her tar vi for oss ulike temaer som samspill, emosjonelt språk,  formidling av følelser, tilknytning, grensesetting og formidling av beskjeder. Du vil få tips og verktøy til hvordan være en forelder som er «større, sterkere klokere og god». Dette kan gi en større trygghet i foreldrerollen. Fokus for foreldrekurset bygger på Circle of Security parenting (COS parenting).

Grunntanken er at du som omsorgsperson støtter barnets behov for utforsking så langt det er mulig, og tar ledelsen når det er nødvendig. Du kan hjelpe barnet med regulering av seg selv og sine følelser. Da legger du grunnlag for en trygg og god relasjon mellom dere. Denne viktige relasjonen gjelder også for ungdom og kan bidra til at dere kommer hverandre nærmere. 

dreamstimemaximum_57363777.jpg

Circle of Security parenting (COSp) er brukt over hele verden for å hjelpe barn å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. Kurset har til hensikt å hjelpe foreldre til å bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i hele spekteret av følelser og behov. Tanken med COSp er å gi foreldre et verktøy som er til hjelp i hverdagen med barna, et «veikart» som gir retning. Det er ikke om å gjøre å bli den perfekte forelderen. Det er igjennom kurset fokus på det å være en god nok forelder.

«En trygg tilknytning til foreldre fungerer som et psykologisk immunforsvar i møte med belastninger i livet».

 

COS Parenting er basert på omfattende forskning innen tilknytningsfeltet. Dette er et kurs for alle som skal bli, eller er foreldre/omsorgspersoner. Du behøver ikke å ha store utfordringer i hverdagen din med barnet ditt for å være med på kurset. Kursholderen er sertifisert i COSp Circle of security parenting og CORE sensitivity av psykologspesialistene og tilknytningspsykologene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Kursene annonseres på våre Facebook siden: Mine Muligheter, eller oppgis ved forespørsel.

bottom of page