top of page

Foreldreveiledning

Foreldreveiledningveiledning er for deg som ønsker å lære mer om kommunikasjon, familierelasjoner og samspill. Foreldreveiledning er for familier med voksne, barn og ungdom som ønsker å jobbe med relasjon og som trenger hjelp til å komme ut av låste mønstre, se ting på en ny måte og lære å fokusere på det som virker.

Å være foreldre er ikke alltid like lett, kanskje er det flere som har de samme utfordringene som deg.

Eksempler på aktuelle temaer i foreldreveiledning kan være:

 • Hjelp til å håndtere konflikter

 • Samspillet i familien

 • Vi skal separeres/skilles, hvordan samarbeide som foreldre?

 • Samværsordninger og samarbeid med eks-partnere

 • Barnet/Ungdommen min strever, hva gjør jeg?

 • Utfordringer med sykdom hos barn/voksne

 • Selvfølelse, støtte og mestring

 • Leggerutiner og søvn

 • Tydelighet og formidling av beskjeder

 • Grensesetting

 • Pubertet, seksualitet og legning

 • Ungdom i huset

dreamstimemaximum_32231529_edited.jpg
bottom of page