top of page

Gestalt teori og filosofi

Verktøy og metode for bedre kommunikasjon, økt selvinnsikt og tilstedeværelse. Få mer kreativitet og større helhetsforståelse på jobb og i privatlivet.

Gestaltterapi egner seg både for individuell-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeid og i konsulentarbeid.

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele. Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi og zen- buddhisme.

Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, øvelser og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Hva er forskjellen mellom en psykolog og en gestaltterapeut?

Det er noen likehetstrekk mellom hvordan en psykolog og en gestaltterapeut jobber. Vi kan drive med samtaleterapi, enten til individuelle personer, par, grupper eller familier. Vi følger helsepersonell loven. Terapien foregår i en dialog.

For å bli gestaltterapeut på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) er intervju for å vurdere egnetheten som potensiell terapeut og profesjonell erfaring i arbeid med mennesker en del av opptakskravet. Gjennom studiet er det krav til muntlig og skriftlige eksamener hvert år, logger og halvårsrapporter. Det er også krav til egenterapi og veiledning.

 

Under samlinger på NGI bruker studentene egne opplevelser og utfordringer for å innlære teori og metoder. Dette kombinert med egenterapi gir oss muligheten til å kjenne å erfare hva det vil si å være klient. Gestaltterapeuter stiller ikke sykdomsdiagnoser, men er opptatt av det som skjer mellom deg som klient og meg som terapeut i øyeblikket. Jeg som gestaltterapeut søker ikke å være nøytral i relasjon til deg som klient, men er aktiv i timen. Dette gjør at du får fortløpende tilbakemeldinger underveis i terapien. Klient-terapeutrelasjonen bærer preg av et møte mellom to likestilte mennesker og er utgangspunkt for terapien.

Linker

«If nothing

ever changed

there`d be no

butterflies»

(Unknown)

bottom of page