Fotograf_beate_willumsen_web-.jpg

Hvem er vi

Mine Muligheter begynte som et frø i en “ung” terapeuts hjerte. Frøet ble etter hvert en drøm om å skape et sted hvor flere terapeuter kunne jobbe sammen for å hjelpe andre på et behagelig, fredfullt og lunt sted sentralt i Asker. I 2016 startet vi opp i flotte lokaler midt i Asker sentrum.

 

I dag er Mine Muligheter et terapi- og coachingsenter med flere terapeuter som spiller på lag og hjelper andre. Mine Muligheters lokaler i Strøket 8 er lyse og hyggelige, det er de som jobber her også.

Vi tilbyr samtaleterapi, parterapi, foreldrekurs, samlivskurs og coaching.

 

Vi er opptatt av å sette deg, paret og familien i sentrum. Vi er engasjerte terapeuter med lang erfaring, som er opptatt av å tilby deg kvalitet, seriøsitet og trygghet.

Derfor har vi mottoet: - Stedet å være - Et sted å starte - For deg, paret og familien

Terapeutene

Fotograf_beate_willumsen_farger_web-3660
Ingvild web.jpg
Berit oransj jakke.jpg
L1026790 (002).JPG

Gestaltterapeut MNGF

 

”Jeg har tro på ressursene som er i deg og ditt potensiale. Derfor jobber jeg i timene med å tydeliggjøre, støtte, styrke deg slik at du kan tåle å stå i, takle og håndtere de utfordrende situasjonene på best mulig måte. Jeg er også opptatt av å romme og anerkjenne deg og det du strever med og står i fordi jeg selv har opplevd og erfart at livet kan være utfordrende til tider.”

 

Jhoana jobber fulltid på

Mine Muligheter. Les mer om henne her...

Gestaltterapeut MNGF

 

”Min tro på at mennesker gjør så godt de kan er en god grunnmur å bygge videre på. Jeg har interesse for å hjelpe voksne enkeltpersoner og par, og unge voksne, til å tåle og stå i vanskelige situasjoner, gi positiv støtte slik at de lærer og håndtere konflikter og problemer på best mulig måte.”

Ingvild jobber fulltid på

Mine Muligheter. Les mer om henne her...

Gestaltterapeut MNGF

 

” Jeg tenker at det er viktig å skape trygghet for å kunne dele det som er vanskelig eller utfordrende, bli møtt der du er og sammen sortere og reflektere."

Berit jobber deltid på

Mine Muligheter og er der på tirsdager. Les mer om henne her...

Gestaltterapeut

"Jeg er genuint opptatt av menneskene jeg møter og har en grunnleggende tro på menneskets evne til selvutvikling. I bunn og grunn vet egentlig ethvert menneske hva som er best for seg selv. Uansett bakgrunn så hjelper jeg med å utforske situasjoner og støtte klienten der de er, finne de riktige metodene for å fremme erkjennelse og personlig utvikling. Min bakgrunn har gitt meg en dynamisk forståelse og et romslig livssyn som kan hjelpe deg på veien dit."

 

Erik jobber deltid på 

Mine Muligheter og er der på onsdager. Les mer om han her... 

NGF logo fin.png

MNGF - Et kvalitetsstempel

Benevnelsen MNGF er et kvalitetsstempel og står for «medlem av Norsk gestaltterapeutforening». Det innebærer at terapeuten er utdannet ved et EAGT (European Association of Gestalt Therapy) – godkjent utdanningssted og følger foreningens etiske retningslinjer. Det innebærer også at terapeutene følger Norsk gestaltterapeutforenings krav til  jevnlig veiledning og faglig oppdatering. På Mine Muligheter er alle terapeutene medlem av NGF.

Terapeuten er forsikret i henhold til retningslinjer om å utføre en forsvarlig terapeutpraksis.

Gestaltterapiutdanningen i Norge foregår på høyskolen Norsk gestaltinstitutt som førstegang ble etablert i 1986. Dette er en høyskoleutdanning som går over 4 år på deltid med krav til egenterapi, gruppesamlinger, kollokvier, terapitrening med veiledning og års avsluttende eksamener.

 

NGI (Norsk gestaltinstitutt) tilfredsstiller alle faglige krav som EAGT og EAP stiller til oppbygging og gjennomføring av utdanningen. Skolen er også tilknyttet Oslo og Akershus studentsamskipnad (OAS).

Bare medlemmer av Norsk gestaltterapeutforening får bruke forbundets merke på sine sider og informasjonsbrosjyrer.

NGF logo fin.png