top of page
dreamstimemaximum_11808915_edited.jpg

Hvem er vi

Mine Muligheter begynte som et frø i en “ung” terapeuts hjerte. Frøet ble etter hvert en drøm om å skape et sted hvor flere terapeuter kunne jobbe sammen for å hjelpe andre på et behagelig, fredfullt og lunt sted sentralt i Asker. I 2016 startet vi opp i flotte lokaler midt i Asker sentrum.

 

I dag er Mine Muligheter et terapi- og coachingsenter med flere terapeuter som spiller på lag og hjelper andre. Mine Muligheters lokaler i Strøket 8 er lyse og hyggelige, det er de som jobber her også.

Vi tilbyr samtaleterapi, parterapi, foreldrekurs, samlivskurs og coaching.

 

Vi er opptatt av å sette deg, paret og familien i sentrum. Vi er engasjerte terapeuter med lang erfaring, som er opptatt av å tilby deg kvalitet, seriøsitet og trygghet.

Derfor har vi mottoet: - Stedet å være - Et sted å starte - For deg, paret og familien

Terapeutene

Fotograf_beate_willumsen_farger_web-3660

Gestaltterapeut MNGF

 

”Jeg har tro på ressursene som er i deg og ditt potensiale. Derfor jobber jeg i timene med å tydeliggjøre, støtte, styrke deg slik at du kan tåle å stå i, takle og håndtere de utfordrende situasjonene på best mulig måte. Jeg er også opptatt av å romme og anerkjenne deg og det du strever med og står i fordi jeg selv har opplevd og erfart at livet kan være utfordrende til tider.”

 

Jhoana jobber fulltid på

Mine Muligheter. Les mer om henne her...

Ingvild web.jpg

Gestaltterapeut MNGF

 

”Min tro på at mennesker gjør så godt de kan er en god grunnmur å bygge videre på. Jeg har interesse for å hjelpe voksne enkeltpersoner og par, og unge voksne, til å tåle og stå i vanskelige situasjoner, gi positiv støtte slik at de lærer og håndtere konflikter og problemer på best mulig måte.”

Ingvild jobber fulltid på

Mine Muligheter. Les mer om henne her...

Berit oransj jakke.jpg

Gestaltterapeut MNGF

 

” Jeg tenker at det er viktig å skape trygghet for å kunne dele det som er vanskelig eller utfordrende, bli møtt der du er og sammen sortere og reflektere."

Berit jobber deltid på

Mine Muligheter og er der på tirsdager. Les mer om henne her...

NGF logo fin.png

MNGF - Et kvalitetsstempel

20220924 Lise Bjarkli.jpg

Kunstterapeut MKTFN

« Jeg hjelper deg å trives bedre, både med deg selv og med andre, i ditt privat- og arbeidsliv! 
Sliter du med din selvfølelse?

Er noen av dine relasjoner vanskelige å være i? Har du sår etter vanskelige opplevelser, som fortsatt plager deg?
Jeg har tillit til at mennesket kan hele seg selv innenfra og finne sin egen balanse mellom indre og ytre liv. For at du skal oppleve fremgang må kjemien mellom oss stemme, og du føle deg trygg, lyttet til, forstått og støttet. Jeg har selv erfart noen av livets vansker, og kan støtte deg på din reise.» 

Lise jobber fulltid på Mine Muligheter. Les mer om Lise her...

Benevnelsen MNGF er et kvalitetsstempel og står for «medlem av Norsk gestaltterapeutforening». Det innebærer at terapeuten er utdannet ved et EAGT (European Association of Gestalt Therapy) – godkjent utdanningssted og følger foreningens etiske retningslinjer. Det innebærer også at terapeutene følger Norsk gestaltterapeutforenings krav til  jevnlig veiledning og faglig oppdatering. På Mine Muligheter er alle terapeutene medlem av NGF.

Terapeuten er forsikret i henhold til retningslinjer om å utføre en forsvarlig terapeutpraksis.

Gestaltterapiutdanningen i Norge foregår på høyskolen Norsk gestaltinstitutt som førstegang ble etablert i 1986. Dette er en høyskoleutdanning som går over 4 år på deltid med krav til egenterapi, gruppesamlinger, kollokvier, terapitrening med veiledning og års avsluttende eksamener.

 

NGI (Norsk gestaltinstitutt) tilfredsstiller alle faglige krav som EAGT og EAP stiller til oppbygging og gjennomføring av utdanningen. Skolen er også tilknyttet Oslo og Akershus studentsamskipnad (OAS).

Bare medlemmer av Norsk gestaltterapeutforening får bruke forbundets merke på sine sider og informasjonsbrosjyrer.

NGF logo fin.png
bottom of page