top of page

Jhoana Wage Selmer

Jhoana_transparent0.75x.png

Gestaltterapeut MNGF

Jhoana er utdannet gestaltterapeut ved Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt. Hun har også etterutdanning for terapeuter fra Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt og fullført Gottmans method couples therapy level 1  og level 2, og Emotion coaching: The heart of parenting. Hun er også sertifisert Par-sjekk veileder utdannet fra Senter for familieutvikling og Modum Bad.

I tillegg er hun også utdannet helsesykepleier (helsesøster) og sykepleier, og har jobbet mange år i kommunalt- og statlig helseforetak innen arbeid med voksne, barn og unge. Hun har jobbet på helsestasjon, barneskole og videregåendeskole.

Hun har også lang og bred erfaring fra selvutviklingsarbeid med voksne, barn og ungdom. Hun har mye yrkeserfaring og egenerfaring som er med på å forme henne til den dyktige terapeuten hun er. Jhoana har også jobbet som sosiallærer, veileder, og i flere år vært en del av det psykiskhelseteamet i en nær kommune hvor hun blant annet jobbet med familier i kriser og holdt foreldrekurs. 

 

En av hennes kvaliteter er å gi støtte til andre i forskjellige faser i livet slik at de kan se nye løsninger og oppleve endring. Jhoana er en engasjert, strukturert, empatisk og kreativ person som strekker seg langt i møte med de menneskene hun jobber med.

Jhoana er grunnlegger av Mine Muligheter og har også kursing og sertifisering innen Circle of security parentingCircle of security Core SensitivityAggression Replacement trainingpsykologisk førstehjelp og løsnings- fokusert helsearbeid

”Jeg har tro på ressursene som er i deg og ditt potensiale. Derfor jobber jeg i timene med å tydeliggjøre, støtte, styrke deg slik at du kan tåle å stå i, takle og håndtere de utfordrende situasjonene på best mulig måte.  Jeg er også opptatt av å romme og anerkjenne deg og det du strever med og står i fordi jeg selv har opplevd og erfart at livet kan være utfordrende til tider.”

Jhoana tar for tiden ikke i mote nye klienter.

CV og arbeidserfaring på min Linkedin profil.

bottom of page