Par-sjekk

Par-sjekk er et forskningsbasert samtalekonsept for par som ønsker inspirasjon til å styrke forholdet og forebygge vanskeligheter og konflikter. En parsjekk består av et innledende spørreskjema etterfulgt av to samtaler à 90 min. varighet hos en sertifisert par-sjekk veileder som er utdannet ved Senter for Familieutvikling og Modum Bad.

Mer om Par-sjekk:

Det er Center for Familieudvikling i København som i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet har utviklet Par-sjekk. Par-sjekk er et tilbud til par som ønsker å styrke parforholdet og forebygge vanskeligheter. Både dansk og internasjonal forskning har vist at Par-sjekk har positiv effekt på tilfredshet og intimitet i parforholdet.

Par-sjekk er utviklet med inspirasjon fra det amerikanske konseptet «The Marriage Checkup», utarbeidet av professor James Cordova fra Clark University.

I 2014 kom en studie som viste at The Marriage Checkup hadde positive effekter på en lang rekke områder som berører trivselen i et parforhold, bl.a. opplevelsen av intimitet, tilfredshet og gjensidighet.

 

Denne studien er den så langt beste dokumentasjonen av verdien i å få en årlig parforholdssjekk. Professor Cordovas funn understreker også at regelmessig «ettersyn» gavner både par som har det godt sammen og par som opplever høyt konfliktnivå eller usikkerhet på om de skal avslutte forholdet sitt.

Kursene annonseres på våre Facebook siden: Mine Muligheter, eller oppgis ved forespørsel.

Par holder hender