top of page

 Lise Bjarkli

 Kunstterapeut MKTFN

d8002126-c226-4523-a270-92fb21b0a4b6.png

Sivilingeniør Lise er utdannet Diplom Kunstterapeut ved Institut for Kunstterapi i Danmark, spesialisert innen relasjonstraumer. I tillegg har hun etterutdannelse innen traumebehandling og psykologi, samt Master of Management lederutdannelse fra BI og sertifiseringer innen ledelses- og organisasjonsutvikling.

Siden 2011 konsentrerer hun seg om å bidra til andres utvikling. Hun har samtidig utviklet og integrert to rammeverk som fundament for sitt arbeide: ‘Personal Leadership for LifeTM’ og ‘Overordnet forståelsesrammeverk for Jungbasert kunstterapiTM’.  Hun har lang og bred erfaring som rådgiver og leder fra norsk og internasjonalt næringsliv, samt fra styreverv innen næringsliv, frivillighet, fagorganisasjoner og politikk. Hun er nå styreleder i Kunstterapiforeningen og Tekna Oslos faggruppe for etikk og lederskap, og del av Grendel tverrfaglig ressursteam for evnerike barn.  

Lise kombinerer terapeutens følsomhet og omsorg for andre, med lederens blikk for nytenkning og veiviserrolle, samt teknologens systematikk.

« Jeg hjelper deg å trives bedre, både med deg selv og med andre, i ditt privat- og arbeidsliv!"

Sliter du med din selvfølelse?  Er noen av dine relasjoner vanskelige å være i? Har du sår etter vanskelige opplevelser, som fortsatt plager deg?

Jeg har tillit til at mennesket kan hele seg selv innenfra og finne sin egen balanse mellom indre og ytre liv. For at du skal oppleve fremgang må kjemien mellom oss stemme, og du føle deg trygg, lyttet til, forstått og støttet. Jeg har selv erfart noen av livets vansker, og kan støtte deg på din reise.

 

Jeg tenker at kunstterapi bidrar til å lære deg et nytt språk, som formidler noe av kompleksiteten ved å være menneske i verden. Kunstterapi gir det dypeste i oss en mulighet til å bli sett, anerkjent og få utfolde seg. Det gir oss støtte til å bli det sammensatte fullstendige ufullkomne mennesket vi har potensiale til å bli.

For meg handler det om en energisk flyt, en flytende rytmisk balanse mellom indre og ytre liv. I denne balansen er vi i kontakt med hele oss. Vi lever i og med verden, innenfra fremfor fra omverdenens forventninger. Kreativ livskraft utfolder seg, uhindret av sosial hemming, og skaper et godt levd liv. 

Hva med ledelse oppi dette? Gode ledere starter med å lede seg selv, før de leder andre og organisasjoner.» 

Lise tilbyr individuell terapi, coaching, veiledning, kurs og foredrag innen selv- og lederutvikling.  

Les mer her...

bottom of page