top of page

Samlivskurs

PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker forhold.

Vi går gjennom kjærlighetsspråk, kommunikasjonsmønstre og tilhørende faresignaler, og teknikker for å snakke sammen på en god måte. Kurset inneholder både foredrag og oppgaver for deltagerne. På et samlivskurs er parene anonyme, og det forventes ikke at man skal dele noe fra seg selv. Kurset retter seg mot at parene skal jobbe med sine egne ting.

Forskerne bak PREP har funnet fram til fire negative kommunikasjonsmønstre som kan virke ødeleggende på samliv. På kurset blir disse fire faresignalene presentert. Et viktig kurstema er hva en bør gjøre hvis en ser faresignalene i eget forhold - altså hvordan man kan stanse en negativ utvikling. Mange ganger blir uenighet forstørret fordi man snakker forbi hverandre, og ikke forstår hverandre.

Kurset gir trening i å kommunisere på en trygg måte, og håndtere uenigheter og konflikter godt.

PREP er spesielt kjent for sin tale/lytteteknikk og problemløsningsmodell, som har gitt mange par aha- opplevelser når det gjelder kommunikasjon. Kurset legges opp som helgekurs med mange deltager, som 1 dags kurs med flere deltager eller som kurs for enkeltpar med varighet 2 timer over 5 ganger. Kursholderne for PREP - Prevention and Relationship Enhancement Program er utdannet på Modum bad.

Kursene annonseres på våre Facebook siden: Mine Muligheter, eller oppgis ved forespørsel.

dreamstimemaximum_36657111_edited.jpg
bottom of page