top of page

Bekymringsmestringskurs (BKM)

Kurs i Bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever angst og stressrelaterte plager. Kurset passer for deg som kjenner på mye stress, bekymring og muskelplager knyttet til dette. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Hva er målet med kurset?

Kursets mål er å gi deg mer kontroll over bekymringssakene og utstyre deg med konkrete verktøy som kan hjelpe deg med å få en lettere hverdag. Kurset kvalifiserer også for søknad om behandlingsfri den dagen du er på kurs. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte kursholder Jhoana på post@minemuligheter.no

 

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurs i Bekymringsmestring består av 10 undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 2,5 timer. I tillegg er det en oppfølgingssamling 1 – 2 måneder etter fullført kurs.

Samlingene består av undervisning i plenum. Det vil bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver, og deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å få individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden.

Deltakernes symptomer blir målt ved hjelp av standardiserte tester før kurs, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen. Testen gjøres individuelt og blir ikke delt med andre deltagere. Erfaringen fra testene er som følger: Deltakerne viser nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet. Nedgang i symptomene synes å fortsette også etter at kurset er over!

 

Kursets bakgrunn:

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie. Målet med utviklingen av kurset var å kunne tilby virksom hjelp av høy kvalitet for personer med angst og stressrelaterte plager. Ved å tilby kurs kan man hjelpe flere på én gang,

Kurset er integrativt og har med seg elementer fra flere ulike terapeutiske retninger. I hovedsak på kurset på prinsipper fra:

 • Metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre

 • «Mindfulness»-baserte terapier (Gestaltterapi), som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept.

 • Emosjonsfokusert terapi, som vier god plass til følelsene våre.

Kursinnhold:

Samling 1

 • Hva er kurs i bekymringsmestring?

 • Hva er angst og stress?

 • Hva er egentlig vi gjør når vi bekymrer oss eller stresser?

Samling 2

 • Er det at du bekymrer deg utenfor din kontroll?

 • Hvilke opplevelser forsøker du å unngå?

 • Er det mulig å utsette det å bekymre seg?

Samling 3

 • Er det nyttig å bekymre seg?

 • Hvordan kan du effektivt løse problemer?

 • Hvordan kan du gi slipp på bekymringer?

Samling 4

 • Er du villig til å tåle uforutsigbarheter og usikkerhet?

 • Hvordan kan dine tolkninger påvirke hvordan du føler og gjør?

 • Hvilke tankefeller går du i?

Samling 5

 • Hvilke belastende hendelser har du med deg?

 • Hvilke antagelser har du om deg selv og verden?

 • Hvordan kan du utfordre dine antagelser om deg selv og verden?

Samling 6

 • Er du eller gjør du?

 • Hvordan  være tilstede her og nå gjennom oppmerksomt nærvær?

 • Hvordan kan pusten hjelpe deg med å falle til ro?

Samling 7

 • Hva kan følelsene dine fortelle deg?

 • Flykter du fra følelsene dine?

Samling 8

 • Hvordan kan du komme mer i kontakt med følelsene dine?

 • Hvordan være sunt selvhevdende?

Samling 9

 • Hvordan kan du bli mer glad i deg selv?

 • Hvordan finne takknemlighetens gave?

Samling 10

 • Hva har du lært?

 • Hva vil du arbeide med videre?

KBM bilde meditasjon.jpg
dreamstimeextralarge_4643.jpg
dreamstimesmall_44572162.jpg

Kursene annonseres på våre Facebook siden: Mine Muligheter,

eller oppgis ved forespørselEr du interessert i kurset, eller har spørsmål. Ta kontakt!

Pris: 880kr. pr. gang totalt 8800kr. Betales som engangsbeløp før kursets start. Egen faktura vil bli sendt etter påmelding. Ved behov kan beløpet deles i flere fakturaer 😊 Gi meg beskjed ved påmelding.

Pris inkluderer: Kursbok med alt innholdet til kurset, 10 kursdager à 2,5 t. med sertifisert terapeut. Samt oppfølgingssamling noen uker etter kurset.

Tenker du at dette er noe for deg, meld deg på kurs her: post@minemuligheter.no !

bottom of page