top of page

Kunstterapi

Kunstterapeutiske metoder benyttes for terapi, selvutvikling, kreativitet og livsglede.  De brukes blant annet innen helse, utdannelse, organisasjonsutvikling, lederutvikling og kultur.

I kunstterapien sees hele mennesket i dets sammensatthet. Målet er bedring for hele mennesket: kroppslig balanse og velvære, selvbevissthet og verdighet, sosialisering og tilhørighet, individuasjon og mening. 

Det finnes ulike former for kunstterapi, med ulik utdannelse og praksis. Kunstterapiformen benyttet på Mine Muligheter er en psykoterapeutisk metode for kreativitet, utvikling og terapi slik den undervises på Institut for Kunstterapi i Danmark. Langt de fleste kunstterapeuter i Norge er de siste 30 år utdannet fra dette pionerstedet i Norden. Kunstterapien er basert på Jungs analytiske psykologi, med inkludering av andre skoleretninger med deres teorier og metoder der de er relevante. Institutets grunnlegger var en av initiativtagerne til EFAT, den europeiske kunstterapiforeningen, med mål å videreutvikle kunstterapiens utdannelser, praksis og forskning, og sikre fagets anerkjennelse og kvalitet.  

Verdigrunnlaget består i at indre og ytre verdener gjenspeiler hverandre, med tillit til at mennesket kan hele seg selv innenfra.

En kunstterapeutisk prosess består typisk av samtale, tilstedeværelse i nuet, skaping av et uttrykk, dialog med uttrykket og med ens indre, indre innsikt, ytre handling og bevisstgjøring.  

Hva er forskjellen mellom en psykolog og en kunstterapeut?

Det er mange likhetstrekk mellom hvordan en psykolog og en kunsttterapeut jobber:  

Vi følger helsepersonelloven.  Vi jobber med enkeltpersoner, par, grupper eller familier. Vi benytter samtaleterapi og  klient-terapeutrelasjonen.  Kunstterapeuter stiller ikke medisinske diagnoser. Du trenger ingen henvisning og unngår lang ventetid.

Vi forholder oss til de samme teorier og praksiser som psykodynamisk orienterte psykologer. Kunstterapien er en kunnskapsbasert praksis.

Den terapeutiske relasjonen er fundamentet. Psykologens to samtaleparter erstattes imidlertid av en trekantrelasjon hvor uttrykket kommer inn som et selvstendig element. Terapeuten bruker seg selv utfra selv å ha oppnådd modning gjennom eget utviklingsarbeid. Partene er ikke likeverdige, men forholdet preges av gjensidighet, delt subjektivitet og gjensidig påvirkning.  

Psykologens samtale inngår hos kunstterapeuten i en større, helhetlig kunstterapeutisk prosess.

Kunstterapi kan dermed bidra med noe annet og mer enn det ren samtaleterapi tilbyr, spesielt der ord kommer til kort.  Kunstterapi kan med hell benyttes som et alternativ eller tillegg til samtaleterapi.

For å bli Diplom Kunstterapeut ved Institut for Kunstterapi, Danmark  er egnethet som potensiell terapeut, profesjonell erfaring i arbeid med mennesker og relevant faglig grunnutdannelse del av opptakskravet. Gjennom det fireårige studiet er det krav til skriftlige fagrapporter og egenterapi. Det er også krav til klientpraksis, veiledning og innlevering av skriftlig hovedoppgave (dansk Speciale) før avsluttende eksamen.

Klagerett

Du som klient har klagerett når kunstterapeuten du benytter er organisert i Kunstterapiforeningen Norge. Terapeuten plikter å følge foreningens etiske regler.

Linker

The privilege of a lifetime

is to become who you truly are

(Carl Jung)

bottom of page