top of page

Parterapi

Hva gjør du når forelskelsen svinner og hverdagen sammen kjennes mer krevende en god? Er forholdet i krise? Begynn i parterapi!

Parterapi og samlivsterapi er for dere som ønsker å gjøre en endring, se nye muligheter i parforholdet og trenger hjelp til konflikthåndtering.

Å være et par er utfordrende. Det er ulike omstendigheter som kan bidra til at det er ekstra krevende.

 

Livshistorier og erfaringer påvirker hvordan dere som par har det sammen. Dette er også med på å påvirke hva som oppleves som sårbart, avvisende, erotisk, skamfullt og trygt. Det er når disse livshistoriene kolliderer at det kan oppstå frustrasjon og avstand. Oppvekst og erfaring påvirker hvordan vi håndterer dette.

Det kan være overraskende for mange at en par-relasjon også må jobbes med over tid. Å finne balansen mellom det å kunne være der for partneren, men samtidig ivareta seg selv kan være utfordrende i hverdagen. Ved å gå i parterapi kan en lære å sette pris på ulikhetene eller tilegne seg kunnskap som kan brukes som verktøy når det kjennes vanskelig å være par.  Parterapi fungerer forebyggende, det å komme tidlig i parterapi gir et godt fundament å bygge videre på i parforholdet.

Temaer vi kan jobbe med i parterapi er:

 • Kjærlighetsspråk:

  • Tid

  • Tjenester

  • Gaver

  • Fysisk nærhet

  • Anerkjennende ord

 • Kommunikasjon

 • Nærhet

 • Reparasjon

 • Sex

 • Følelser

 • Tydeliggjøring av ulikheter

 • Aksept

 • Tillit

 • Utroskap

 • Sjalusi

 • Trygghet

 • Bekreftelse

Vi er opptatt av å skape et rom hvor paret opplever trygghet og tillit nok til å dele og utforske. Vi har selv erfaring med hvor sårbart det er å komme i terapi som par, og ønsker å støtte paret i å tåle å arbeide med forholdet. Vi jobber også med par som ønsker å gå fra hverandre.

Våre terapeuter har videreutdanning og sertifisering i parterapi fra både Gottman instituttet og Modum Bad. Les mer om hver enkelt terapeut for å finne den terapeuten du tenker passer dere. Vi samarbeider også, så ønsker dere to terapeuter finner vi en løsning på det.

IT’S YOUR STORY
bottom of page